REGULAMIN UCZESTNICTWA W SPOŁECZNOŚCI INSIDE SALES CIRCLE

1. ZADASY OGÓLNE 2. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA 3. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA SPOŁECZNOŚCI 4. UCZESTNICTWO W SZKOLENIACH 5. PRAWA AUTORSKIE 6. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA 7 . ZAPISY KOŃCOWE I SIŁA WYŻSZA 8 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Regulamin sprzedaży biletów on-line „Szkolenia SalesMeUp”

Regulamin Sprzedaż biletów wstępu na szkolenia SalesMeUp, oraz szkoleń dedykowanych on-line za pośrednictwem strony internetowej http://salesmeup.pl jest realizowana przez Dobry Apps Dobrosław Duszyński, NIP: 554 269 1316, ul. Graniczna 2ea/22, 54-610 Wrocław Kontakt ze autorem i sprzedawcą szkoleń:   e: d.d@salesmeup.pl t:+48 791 549 965 § 1 Definicje § 2 Postanowienia wstępne § 3 Bilety §4 Prawa […]