1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dobry Apps Dobrosław Duszyński, właściciel marki salesmeup.pl, ul. Graniczna 2ea/22, 54-610 Wrocław, nr tel.: (+48) 791 549 965 e-mail: d.d@salesmeup.pl
 1. Dobry Apps Dobrosław Duszyński – jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
 1. W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe? Dobry Apps Dobrosław Duszyński gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
 1. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Dobry Apps Dobrosław Duszyński będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższe zestawienie przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Dobry Apps Dobrosław Duszyński pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Dobry Apps Dobrosław Duszyński.
 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów:
 1. Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy – dotyczy to wszelkich czynności podejmowanych w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, wykonania innych czynności prawnych związanych z umową. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1lit. b) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 10 lat.
 1. Marketing produktów i usług – dotyczy to marketingu Dobry Apps Dobrosław Duszyński, W szczególności realizowanego poprzez przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty, lub w przypadku uzyskania stosownej zgody, również poprzez urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z Dobry Apps Dobrosław Duszyński.
 1. Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód. W każdym przypadku zbierana od Ciebie zgoda będzie wskazywałam.in. cel przetwarzania danych, który chcemy na podstawie tej zgody realizować. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust. 1 lit. a)Rozporządzenia RODO. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonych zgód.
 1. Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych. Cele realizowane w ramach tzw.uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej z Tobą i są to:
  1. zapewnianie bezpieczeństwa transakcji, w szczególności zapobieganie nadużyciom,
  2. ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności,
  3. wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne Podstawą prawną przetwarzania jest art.          6 ust. 1 lit. f) RozporządzeniaRODO. Dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Dobry Apps Dobrosław Duszyński stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 10 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
 1. Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe? Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe? 
 1. Dobry Apps Dobrosław Duszyński przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach, zamówieniach), a także pozyskane z innych źródeł. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG.  
 1. W każdym ze wskazanych przypadków Dobry Apps Dobrosław Duszyński skrupulatnie weryfikuje, czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.
 1. Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?
 1. W zależności od łączących Cię z Dobry Apps Dobrosław Duszyński relacji, możemy przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:
  1. dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),
  2. dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
  3. dane identyfikacyjne (np. numer NIP, REGON),
  4. dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności realizowanych na rachunek i z rachunku),
  5. dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np.dane pozyskane z CEIDG)
 1. Komu Twoje dane mogą być ujawniane?
 1. Dostęp do Twoich danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej Dobry Apps Dobrosław Duszyński – będą mieć wyłącznie osoby współpracujące z Dobry Apps Dobrosław Duszyński w ramach zawartych umów (np. trenerzy przeprowadzający szkolenia, audytorzy) i tylko w niezbędnym zakresie. 
 1. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Dobry Apps Dobrosław Duszyński odbiorcom poza strukturą Dobry Apps Dobrosław Duszyński. 
 1. Zawsze w takiej sytuacji Dobry Apps Dobrosław Duszyński dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. 
 1. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Dobry Apps Dobrosław Duszyński, jak i podmiot,któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).
 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
  1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Urząd Skarbowy, ZUS,
  2. podmioty, którym Dobry Apps Dobrosław Duszyński powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. hostingodawca dostarczający oprogramowanie, dostawca systemu do fakturowania i obsługa księgowa oraz dostawca oprogramowania czatu online, w odniesieniu do osób, które skorzystają z tej formy komunikacji z Dobry Apps Dobrosław Duszyński,
  3. podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne.
 1. Realizacja praw RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.
 1. Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 Rozporządzenia RODO. 
 1. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 2. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia. 
 3. Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych). Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na d.d@salesmeup.pl. 
 1. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszym dokumencie. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
 1. Bezpieczeństwo:
 1. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 
 1. Pliki cookies:
 1. Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.
 1. Zgoda na cookies.
 1. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 
 1. Cookies własne.
 1. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
 2. Cookies podmiotów trzecich.
 3. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.
 1. Analiza i statystyka.
 1. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z GoogleAnalytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. 
 1. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie. 
 1. Marketing.
 1. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Linkedin Tag i Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook i LinkedIn. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 1. Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.
 1. Należymy do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.
 1. Logi serwera.
 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzystasz.
 2. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

12. Płatności i rozliczenia.

 1. Operatorem płatności serwisu [link] zwanego także Inside Sales Circle, aż do odwołania pozostaje AutomateMeUp sp. z o. o., z siedzibą przy ulicy Granicznej 2ea/22, 54-610 Wrocław, NIP: PLNIP: 8943176834, KRS: 0000934142 kontakt biuro@automatemeup.pl, zwana dalej AMU.
 2. AMU przetwarza wyłącznie na potrzeby rozliczeń z członkami społeczności Inside Sales Circle.
 3. Zakres przetwarzanych danych to dane podmiotu który otrzymuje fakturę vat tj; nr NIP, adres siedziby głównej, imię i nazwisko osoby która otrzymuje fakturę, nr telefonu do kontaktu w sprawie płatności, adres e-mail na który zostanie przesłana faktura
 4. Płatności realizuje serwis Stripe Inc. ma siedzibę pod adresem 185 Berry St Ste 55, San Francisco, CA 94107-5705, United States polityka prywatności firmy dostępna pod adresem https://stripe.com/en-pl/privacy .